TrouwAuto.Limo
Neem direct contact op: info@trouwauto.limo 0800-TROUWAUTO 0653 - 888.555

Leveringsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zullen wij ons tot het uiterste inspannen en verantwoording nemen in onze bijdrage om uw trouwdag tot een feest te maken. Toch, om vooraf onduidelijkheden te voorkomen, hebben we leveringsvoorwaarden opgesteld.

 1. Reservering/Boeking

  1. Een reservering is geldig wanneer binnen 7 dagen 50% van het basistarief voldaan is.
  2. De betaling van een boeking dient vooraf voldaan te zijn. Dit mag eventueel -voorafgaand aan de rit- à contant.
  3. Extra kosten die vooraf bekend zijn worden vooraf in rekening gebracht.
 2. Anulering

  door huurder

  1. Bij anulering blijft 50% van het basistarief verschuldigd (hetgeen verekend wordt met de reeds betaalde reserveringskosten).
  2. In geval van een buitengewone oorzaak (zoals een overlijden van familie in de 1e graad), zullen wij een gepaste oplossing aanbieden.
 3. Anulering

  door verhuurder

  1. Wij kunnen er voor kiezen om niet te rijden wanneer het KNMI een weeralarm afgeeft.
   1. Actuele informatiebron daarover is knmi.nl
  2. Wij rijden niet wanneer er pekel tegen gladheid gestrooid is, wordt, of zal gaan worden.
   1. Actuele informatiebron daarover is rijkswaterstaatstrooit.nl
  3. Bij een anulering op deze punten zullen eventuele gedane betalingen gerestitueerd worden (onder voorwaarde dat u uw bruiloft niet anuleerde).
 4. Anulering

  overig

  1. Bij een anulering door een dag van nationale rouw blijft 25% van het basistarief verschuldigt.
  2. Bij anulering wegens een rijverbod i.v.m. preventie van verspreiding van besmettelijke ziekten (bijv. vogelgriep of varkenspest) blijft 25% van het basistarief verschuldigt.
  In bovenstaande gevallen zal verhuurder pogen tot een zo schappelijke mogelijke alternatieve oplossing aan te bieden; onder voorbehoud dat u uw betaling tijdig voldaan heeft per bank.
 5. Roken

  1. Het is NIET toegestaan om in de auto te roken!
  2. Dit geldt OOK voor electronische sigaretten.
 6. Huisdieren

  1. Huisdieren zijn in principe niet toegestaan. Doch voor kleine honden -zoals een chihuahua- kunnen we eventueel een uitzondering maken.
  2. I.v.m. hygiëne KAN verhuurder extra reinigingskosten in rekening wanneer u honden meeneemt.
  3. Reiniging wordt dan uitbesteed aan een specialistisch bedrijf, dat o.a. van UV licht gebruik maakt (t.b.v. het opsporen van urine-sporen in tapijt).
  Bovenstaande bepalingen zijn irrelevant en n.v.t. voor blindegeleidehonden en hulphonden.
 7. Verantwoording

  Deze paragraaf lijkt ons hopelijk overbodig.
  1. De contractant is verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor het gehele gezelschap.
  2. Bij wangedrag kan de chauffeur danwel chauffeuse besluiten de rit te staken.
   1. Van restitutie zal dan geen sprake zijn.
 8. Overmacht

  Auto's van 87 jaar oud (de Rolls-Royce) danwel 68 jaar oud (de Bentley) hebben welliswaar bewezen sterk te zijn, doch zijn nimmer immuun voor onverwachte problemen…
  1. Wanneer tijdig vooraf bekend is dat een gewenste auto een onoverkomelijk probleem heeft, zal een -zoveel als mogelijk gelijkwaardige- andere trouwauto worden aangeboden.
  2. Mocht er tijdens de rit een onverhoed probleem optreed, dan zal er door verhuurder accuut naar een accurate oplossing gezocht worden.
  3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor vertragingen ontstaan door ongebruikelijke files, ongelukken, omleidingen, en dergelijke onvoorziene verkeersproblemen. Voor eventuele daardoor ontstane gevolgkosten zijn wij niet aansprakelijk.
 9. Overig

  1. Bij trouwauto's waarvan het stuur aan de rechterzijde geplaatst zit, kan -om schade te voorkomen- één van de passagiers verzocht worden te assisteren wanneer er een slagboom-automaat zich aan de linkerzijde van de auto bevind.
 10. Klachten/Suggesties

  Mocht u niet geheel tevreden zijn over de geleverde service, dan is dat uitermate betreurenswaardig. Helaas is het achteraf onmogelijk een ontstaan probleem nog daadwerkelijk op te lossen. Daarom voorkomen wij deze liever. Mocht u een klacht hebben dan horen wij dat dus graag.
  1. Dien uw klacht z.s.m. (bij voorkeur schriftelijk) in.
  2. Verhuurder zal de klacht z.s.m. behandelen, en pogen uw ontevredenheid weg te nemen.
  3. Alle uw suggesties ter verbetering van de dienstverlening zijn welkom, evenals op- & aanmerkingen op deze leveringsvoorwaarden.
Voorwaarden Auteursrecht Cookies Privacy Bedrijfsgegevens